En el BOIB núm. 7, de dia 16 de gener de 2020, s’han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 14 de gener de 2020, per la qual s’aproven les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’obstetrícia i ginecologia del Servei de Salut de les Illes Balears, a diversos sectors sanitaris, convocats per la Resolució del director general del Servei de l’IB-Salut.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 7, de dia 16 de gener de 2020, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 14 de gener de 2020, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones candidates i de persones excloses del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria infermer/infermera de salut mental.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 9, de dia 21 de gener de 2020, s’ha publicat la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o tècnica superior de suport en investigació per al projecte «Recollida de dades per projectes d’investigació en neoplàsies hematològiques» per l'IdISBa.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 7, de dia 16 de gener de 2020, s’han publicat les resolucions de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització, de 7 de gener de 2020, a proposta de la directora general de Funció Pública i Administracions Públiques, per les quals es convoquen dos concursos per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos administratiu, de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Menorca i d'Eivissa.

Llegeix més...
El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.