Categoria: Institucions sanitàries

Col·loqui sobre la situació actual de l'Atenció Primària

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Col·legi Oficial Metges de les Illes Balears (COMIB) ha organitzat, amb motiu del Dia de l'Atenció Primària (celebrat el dia 12 d'abril), un col·loqui en el qual diferents professionals sanitaris van analitzar la situació actual i van debatre sobre els principals problemes que presenta l'Atenció Primària, alhora que van proposar possibles solucions per millorar la seva eficiència.

En la trobada van participar la Dra. Rosa Duro, subdirectora assistencial d'Atenció Primària i Urgències Extrahospitalàries del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), el Dr. Ignacio Ramírez, coordinador metge del Centre de Salut de Calvià-Santa Ponça, i la Dra. Cristina Vidal, metge d'Atenció Primària. Va moderar l'encontre, el Dr. Josep Estelrich, vicepresident del COMIB i primer vocal d'Atenció Primària Urbana.

El primer centre de salut a Balears es va inaugurar l'any 1985.

L'any 2015 es van realitzar 3.671.677 visites de metges de família, 658.108 de pediatria i 2.673.633 d'infermeria en horari de centre de salut, segons dades de l'IB-Salut.

Les retallades econòmiques produïdes en sanitat es van traduir en una carència d'infraestructures, falta de recursos humans, tecnològics, etc., perjudicant el nivell de qualitat assistencial, tant en l'àmbit del professional sanitari com del pacient.

Temes tractats

Recursos humans i materials
Segons els sanitaris que treballen als centres de salut, es fa necessari ampliar la plantilla de personal d'aquests centres. Els professionals sanitaris atenen diàriament una mitjana de 29,5 pacients, amb una mitjana, en general, de 7 minuts per pacient. A això cal afegir-li les urgències que puguin sorgir.

Per solucionar aquesta situació, Rosa Duro s'ha referit a l'augment de pressupost finalista per a l'atenció primària en el 2016, respecte a l'any anterior. Així mateix, ha manifestat que està en projecte la provisió d'aparells, com retinògrafs, ecògrafs, dermatoscopis, tonòmetres, crioteràpia, entre altres. També ha parlat de l'augment de nous professionals sanitaris i de l'augment de dies substituïts. També ha esmentat el treball que s'està fent des del IB-Salut per millorar les contractacions temporals i de la pròxima convocatòria d'oposicions per al 2017.

Organització del servei
A més, ha manifestat la necessitat de realitzar canvis organitzatius, tenint en compte als professionals, així com potenciar als directius dels centres de salut i dotar-los d'autonomia.

Cronicitat
La cronicitat dels pacients és un altre tema preocupant per a l'atenció primària, ja que consumeixen el 70 % dels recursos. En aquest sentit, cal dotar-la dels recursos necessaris per a l'atenció des del primer nivell assistencial, a més de coordinar-se amb els recursos sociosanitaris.

Demores en l'atenció especialitzada
Un altre dels temes plantejats va ser el de les consultes en llistes d'espera de l'atenció especialitzada. Les demores que sofreixen els pacients rebota en sol·licituds de noves cites per als metges de família.

Facultat de Medicina
Una altra matèria tractada va ser la possibilitat d'incloure l'Atenció Primària al programa docent de la futura Facultat de Medicina. Duro va afirmar que s'està treballant en el tema.

Implicació del pacient
També es va debatre sobre la implicació del pacient en la cura de la seva pròpia salut, encara que no es va arribar a un acord unànime en aquesta matèria.

Els participants a l'encontre van coincidir en què l'atenció primària és un pilar fonamental del Sistema Nacional de Salut, que ofereix una qualitat assistencial molt alta, malgrat les deficiències citades gràcies als professionals. Reivindiquen el paper i el necessari reconeixement, a tots els nivells, de l'Atenció Primària i de tots els professionals que formen part d'aquest servei.

[Font: Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. 21/04/2016]

[Foto: Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears]

El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.