14
Dil, Oct
0 Noves Notícies
Categoria: Institucions sanitàries

Conveni entre l'IB-Salut i l'AECC per a l'atenció psicològica dels pacients de càncer de Formentera

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Servei de Salut de les Illes Balears ha subscrit un conveni de col·laboració amb l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) per desenvolupar un servei d'atenció psicològica dels malalts de càncer de Formentera i dels seus familiars a fi de reduir les alteracions emocionals que puguin sorgir com a conseqüència de la malaltia.

Han firmat el conveni el director general del Servei de Salut, Juli Fuster, i la presidenta de l'AECC, Teresa Martorell. A l'acte de la firma han assistit la consellera de Salut, Patricia Gómez; el president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, i la consellera de Benestar Social i Recursos Humans, Vanessa Parellada.

L'acord de col·laboració regula l'actuació del voluntariat del Programa "Primer Impacte" de l'AECC a l'Hospital de Formentera i el Servei d'Atenció Psicològica per als pacients oncològics i els seus familiars.

Entre les funcions dels voluntaris destaquen el suport emocional al malalt i la seva família i derivar-los als professionals quan detectin necessitats que requereixin la intervenció de personal especialitzat.

Per al desenvolupament del programa, l'AECC disposarà d'un professional —preferentment un psicòleg— que tendrà presència a l'Hospital de Formentera i assistirà als pacients i familiars quan així ho requereixin.

L'AECC desenvoluparà els seus programes en coordinació amb els serveis de l'Hospital com ara oncologia, psicooncologia, orientació social, infermeria d'enllaç, etc.

El Servei d'Atenció Psicològica es prestarà tant a pacients com a familiars indistintament de la fase de la malaltia en la qual es trobin, i inclou l'atenció a familiars que, tenint en compte criteris clínics, necessitin suport psicològic en el procés de dol en cas de mort del pacient.

L'AECC seleccionarà i formarà els voluntaris que participin en el desenvolupament de l'activitat i haurà d'actuar sempre sota la supervisió dels serveis d'Oncologia i la Unitat de Cures Pal·liatives de l'Àrea de Salut.

A més, el personal de l'AECC estarà sotmès a les normes de confidencialitat i secret professional i a totes les normes de seguretat internes de l'Hospital.

Per la seva part, el Servei de Salut es compromet a posar a disposició de l'AECC un espai i els recursos materials necessaris a l'Hospital de Formentera perquè es puguin dur a terme les activitats previstes en l'acord de col·laboració.

Per a l'avaluació del programa es constituirà una comissió de seguiment amb representants de l'AECC i del Servei de Salut, que es reunirà almenys una vegada al semestre o a requeriment de qualsevol dels seus membres, i elaborarà un informe semestral.

Després de la firma del conveni amb l'AECC, la consellera de Salut ha clausurat les XIII Jornades de Donació i Coordinació de Trasplantaments de les Illes Balears i el VI Curs de Donació i Trasplantaments d'Òrgans per als professionals de l'Àrea d'Urgències, que han tengut lloc a l'Hospital de Formentera i en què han participat 40 professionals de les Illes Balears.

[Font: Conselleria de Salut. 06/05/2016]

[Foto: Conselleria de Salut]

*10/05/2016 Diario de Ibiza - Los enfermos de cáncer de Formentera tendrán atención psicológica.