14
Dil, Oct
0 Noves Notícies
Categoria: Recursos humans

Borsa de feina de la categoria professional de diplomat/graduat en infermeria a la FBSITIB d'Eivissa

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 44, de 7 d'abril de 2016, s'han publicat les bases generals que regiran el procés selectiu per formar part d'una borsa de feina per a cobrir places de personal de durada determinada, en la categoria professional de diplomat/graduat en infermeria a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (FBSITIB) a l'illa d'Eivissa.

La sol·licitud i la resta de documentació exigida es podrà presentar de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores, al Registre de la FBSTIB, situat al carrer de Rosselló i Caçador, núm. 20, de Palma, o al carrer de Pintor Calbó, núm. 73, de Menorca, o bé a l'edifici J, de l'antic Hospital Can Misses, ubicat al carrer de Corona, s/n, d'Eivissa. També es podran remetre per correu ordinari a les direccions abans esmentades, segons la normativa vigent.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptadors des del dia següent a la data de publicació de les bases en el BOIB. Quan l'últim dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

[Fonts: BOIB. Núm. 44. 07/04/2016 - BOIB. Núm. 49. 19/04/2016]

[Foto: Infosalut]