17
Dij, Oct
13 Noves Notícies
Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de feina de subdirector de Gestió i Serveis de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 61, de 14 de maig de 2016, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Salut, per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió del lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Serveis Generals de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d'alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost.

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar en el termini de 7 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

[Font: BOIB. Núm. 61. 14/05/2016]

[Foto: IB-Salut]