17
Dij, Oct
14 Noves Notícies
Categoria: Recursos humans

L'Hospital Son Espases convoca el lloc de supervisor de guàrdia

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 61, de 14 de maig de 2016, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent de l'Hospital Universitari Son Espases, per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/supervisora de guàrdia.

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar en el termini de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria en els taulers d'anuncis i en la pàgina web de l'Hospital Universitari Son Espases (Sector Ponent) i en el BOIB, adreçades a l'òrgan convocant, i s'han de formalitzar en el registre de la gerència o per mitjà d'alguna de les vies establertes a la normativa vigent.

[Font: BOIB. Núm. 61. 14/05/2016 - BOIB. Núm. 88. 12/07/2016]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]