17
Dij, Oct
13 Noves Notícies
Categoria: Recursos humans

Procediment extraordinari per accedir a la carrera professional del personal de l'IB-Salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 63, de 19 de maig de 2016, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es convoca un procediment extraordinari per accedir al model de carrera professional del personal del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut).

L'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut estableix els mecanismes de carrera professional per al personal dels serveis de salut.

El mes d'abril de 2016 es va publicar l'Acord del Consell de Govern pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat, de 17 de març de 2016, sobre l'aprovació del Text consolidat dels acords sobre el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears.

En aquest Text es considera convenient incloure en aquest Acord un nou procediment extraordinari que tengui en compte l'absència de convocatòries durant aquest temps, cosa que no ha permès al personal estatutari fix amb carrera reconeguda progressar en el grau que tenia reconegut ni incorporar nou personal al sistema de carrera professional. Durant aquesta fase extraordinària, el personal serà classificat en el nivell que li correspongui tenint en compte únicament i exclusivament el temps de serveis prestats d'acord amb el que s'estableix per als diferents col·lectius en les bases de la convocatòria.

Ara es convoca un procediment extraordinari per accedir o progressar en el model de carrera professional del Servei de Salut de les Illes Balears i s'aproven les bases que regeixen aquesta convocatòria, així com el model de sol·licitud per participar-hi.

En aquest enllaç del BOIB núm. 63, de 19 de maig,  s'hi pot trobar tota la informació sobre l'àmbit d'aplicació, nivells o graus màxims de carrera als quals pot accedir el personal del Servei de Salut, requisits, serveis prestats i romanents, model de sol·licitud i acreditació dels serveis prestats i dels romanents, procediment i efectes econòmics derivats del nivell de carrera assolit.

El termini per presentar les sol·licituds és d'un mes, comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB. Si el darrer dia és inhàbil, el termini s'ha d'entendre prorrogat al primer dia hàbil següent.

[Font: BOIB. Núm. 63. 19/05/2016 ]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*04/04/2016 - Ratificat l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat per a l'aprovació del Text sobre la carrera professional
*18/03/2016 - Aprovació del text consolidat dels acords de carrera professional del personal estatutari de l'IB-Salut.
*05/01/2016 - Abonament del complement de carrera professional al personal estatutari fix de 60 anys o més.
*04/01/2016 - Citació per a les persones interessades en un recurs contenciós administratiu sobre la carrera professional.
*09/11/2015 - Ratificació de l'acord de la carrera professional del personal estatutari de l'IB-Salut.
*29/10/2015 - La Mesa Sectorial de Sanitat aprova la carrera professional del personal estatutari a partir de 2016 . 
*28/09/2015 - Suspensió temporal dels acords relacionats amb el desenvolupament de la carrera professional.
*
25/09/2015 - L'IB-Salut proposa tramitar el reconeixement de la carrera professional sense efectes econòmics.
*
13/07/2015 - Aprovació de la taula per valorar els mèrits del personal sanitari del grup A1 de l'IB-Salut.
*30/04/2015 - Calendari perquè els estatutaris percebin les quantitats de la carrera professional dels acords de 2006 i 2008.
*30/04/2015 - Inici de la fase ordinària de carrera professional dels sanitaris de l'IB-Salut.