17
Dij, Oct
13 Noves Notícies
Categoria: Recursos humans

Publicada la convocatòria d'un lloc de feina de comare a l'Hospital de Manacor

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 66, de 26 de maig de 2016, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent de l'Hospital de Manacor, per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, un lloc de feina temporalment descobert de personal estatutari de la categoria de comare a l'Hospital de Manacor.

La sol·licitud per participar en el procés selectiu s'ha de presentar, juntament amb el currículum i la documentació que acrediti els requisits i els mèrits al·legats, en el termini de 7 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el BOIB.

[Font: BOIB. Núm. 66. 26/05/2016]