17
Dij, Oct
13 Noves Notícies
Categoria: Recursos humans

Convocatòria de dos llocs de treball de Supervisor d'Àrea a l'Hospital Son Espases

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 70, de 4 de juny de 2016, s'han publicat les resolucions de la directora gerent de l'Hospital Universitari Son Espases, per les quals es convoquen, pel procediment de lliure designació, els llocs de treball següents:

Les sol·licituds per participar en aquests processos selectius s'han de presentar en el termini de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquestes resolucions de convocatòria en els taulers d'anuncis i en la pàgina web de l'Hospital Universitari Son Espases (Sector Ponent) i en el BOIB, adreçades a l'òrgan convocant, i s'han de formalitzar en el registre de la gerència o per mitjà d'alguna de les vies que estableix la normativa vigent.

[Fonts: BOIB. Núm. 70. 04/06/2016 BOIB núm. 80. 23/06/2016]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]

Notícies relacionades a Infosalut
*23/08/2016 - Adjudicació del lloc de treball de supervisor d'Àrea de Docència de Son Espases.