17
Dij, Oct
13 Noves Notícies
Categoria: Recursos humans

Modificació de mesures de reducció del dèficit públic en relació a la productivitat i les gratificacions

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 73, de dia 11 de juny de 2016, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern de 10 de juny de 2016 de modificació de l'Acord de 23 de setembre de 2011 pel qual s'adopten mesures per reduir el dèficit públic en relació amb les despeses de personal corresponents al complement de productivitat i les gratificacions al personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears inclosos dins l'àmbit d'aplicació del Decret 85/1990.

Estre altres aspectes, aquest Acord reivindica la planificació i organització dels recursos humans disponibles. Això no obstant, amb caràcter excepcional la lletra b del punt tercer de l'Acord va permetre autoritzar la prestació d'aquests tipus de serveis a determinats col·lectius de funcionaris. Ara el present acord modifica la lletra esmentada i amb carácter extraordinari es podrá autoritzar la prestació de serveis fora de l'horari o la jornada habituals de treball als col·lectius de funcionaris següents, entre d'altres:

  • Personal adscrit a la Direcció General de Salut Pública i Participació amb funcions d'inspecció o laboratori.
  • Personal facultatiu superior que té funcions relacionades amb el Servei d'Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública i Participació, només en els casos en què s'hagi declarat un cas d'alerta sanitària i durant el temps que duri.

[Font: BOIB. Núm. 73. 11/06/2016]

[Foto: Infosalut]