17
Dij, Oct
13 Noves Notícies
Categoria: Recursos humans

Recuperació de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern, a proposta de la Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha acordat fixar en vint-i-dos dies la gratificació de la paga extraordinària i l'addicional, o equivalent, del mes de desembre de 2012, per al personal que presta servei als ens integrats del sector públic instrumental de la CAIB. Aquesta quantia implica recuperar el 12,5% de la paga extraordinària que es va suprimir a tot el personal al servei de l'administració de la CAIB, de les entitats del sector públic instrumental i dels alts càrrecs.

La recuperació d'aquesta paga està prevista a la llei de pressuposts de 2015 que, a més, estableix que les quanties susceptibles de recuperar-se en l'exercici de 2016 seran les que determini el Consell de Govern en funció de l'evolució del pla economicofinancer vigent i de les disponibilitats pressupostàries de l'exercici.

Per això, i atès que hi ha disponibilitat pressupostària, el Consell de Govern ha fixat la quantia de la recuperació de la paga extraordinària i l'addicional, o l'equivalent, del mes de desembre de 2012, per al personal que presta servei als ens integrants del sector públic instrumental de la CAIB, en la part corresponent a vint-i-dos dies de la gratificació extraordinària amb motiu de les festes de Nadal o paga extraordinària o equivalent del mes de desembre de 2012, i de tots els conceptes retributius que formen part d'aquesta paga d'acord amb els convenis col·lectius aplicables.

[Fonts: Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques. 17/06/2016 - BOIB Núm 77. 18/06/2016]

 [Foto: Barn Images  / CC0 1.0 Universal ]

Notícies relacionades a Infosalut
*18/12/2015 -Llei sobre la recuperació parcial de la paga extraordinària i l'addicional de 2012. 
*09/11/2015 - Ratificació de l'acord de la carrera professional del personal estatutari de l'IB-Salut.
*29/10/2015 - Acord per al reintegrament progressiu de la paga extra de 2012 a tots els funcionaris.

* 29/10/2015 - La Mesa Sectorial de Sanitat aprova la carrera professional del personal estatutari a partir de 2016 . 
*28/09/2015 - Suspensió temporal dels acords relacionats amb el desenvolupament de la carrera professional.
*
23/09/2015 - L'IB-Salut proposa tramitar el reconeixement de la carrera professional sense efectes econòmics.
*16/09/2015 - Ajornament de l'aplicació del plus de carrera profesional . 

*
 
13/07/2015 - Aprovació de la taula per valorar els mèrits del personal sanitari del grup A1 de l'IB-Salut.
*15/05/2015 - Regulació de la carrera professional dels funcionaris i laborals de l'àmbit dels serveis generals.
*15/05/2015 - Inici de la fase ordinària de la carrera professional del personal de gestió i serveis de l'IB-Salut.
*30/04/2015 - Calendari perquè els estatutaris percebin les quantitats de la carrera professional dels acords de 2006 i 2008.
*30/04/2015 - Inici de la fase ordinària de carrera professional dels sanitaris de l'IB-Salut.