17
Dij, Oct
13 Noves Notícies
Categoria: Estudis i projectes

Lectura de la Tesi de Cristina Moreno Mulet

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

3483Cristina Moreno Mulet, professora a la Universitat de les Illes Balears (també va treballar com a  infermera a la UCI de l'Hospital Son Llàtzer), ha presentat la seva tesi amb el títol "Conflictos éticos y acciones de resistencia: los profesionales de atención primaria de Mallorca frente a los recortes en el sistema público de salud" a la Universitat de les Illes Balears.

Els directors de la Tesi han sigut el Dr. Joaquín Valdivieso Navarro i la Dra. Margalida Miró Bonet.

En el context de la crisi econòmica viscuda a Espanya a partir de l'any 2008, i segons el seu parer, el Govern de l’Estat Espanyol va aprovar el RD 16/2012 per millorar l'eficiència del sistema públic de salut. Com a conseqüència d’aquest fet es va produir l'exclusió de l'atenció sanitària de les persones en situació administrativa irregular i es va introduir el copagament farmacèutic a tota la població. Així mateix, aquesta situació va generar nous conflictes ètics entre els professionals de salut d'atenció primària regulant les seves accions en la pràctica diària a partir de nous principis. Per explorar aquest fenòmen, en aquesta investigació s'ha fet ús del marc teòric crític del pensament de Michel Foucault, concretament de l'entramat conceptual vinculat a la resistència i a la micropolítica del poder dels professionals. Els objectius específics han estat:

  1. Explorar la percepció dels professionals d'Atenció Primària de Mallorca en relació als canvis en el sistema de salut derivats de les polítiques neoliberals i de la implantació del RD 16/2012, així com l'impacte percebut pels mateixos del RD 16/2012 en la salut de la ciutadania i en el sistema sanitari;
  2. Descriure els conflictes ètics als quals s'enfronten els professionals derivats de les retallades en el sistema de salut i la implantació del RD 16/2012;
  3. Analitzar les accions que els professionals realitzen davant les situacions i els conflictes ètics identificats, explorant els factors que faciliten i / o dificulten aquest tipus d'accions i
  4. Analitzar, si hi ha, les i similituds al discurs de metges i infermeres en relació a la percepció del context, els conflictes i les accions.

L'estudi que es presenta s'ha realitzat mitjançant un anàlisi crític del discurs del contingut de les transcripcions de dues entrevistes semi-estructurades seqüenciades, realitzades a tretze professionals d'Atenció Primària de Mallorca, metges i infermeres, durant l'any 2014. Els resultats s'han dividit en quatre categories: percepció de context, conflictes derivats de les retallades, accions dels professionals –subdividides en dos grups: de normalització i de resistència–, i les similituds i diferències discursives dels professionals segons la seva disciplina. El RD 16/2012 ha funcionat com una barrera d'exclusió sanitària generant nous conflictes als professionals però, aquests han reaccionat amb accions de lluita, desobediència i resistència en contra de la norma, atenent de forma clandestina als col•lectius exclosos i desenvolupant solucions per pal•liar l'impacte del que es pot considerar una forma de racisme d'Estat. Com a conclusió, cal destacar que la resistència es pot postular com una nova competència ètica dels professionals de salut. També s'han analitzat les implicacions assistencials, gestores, educatives i investigadores que poden derivar-se del desenvolupament de l'ètica de la cura de sí de Michel Foucault a les ciències de la salut.

Referència de la tesi
Moreno Mulet C. Conflictos éticos y acciones de resistencia: los profesionales de atención primaria de Mallorca frente a los recortes en el sistema público de salud. Palma: Universitat de les Illes Balears; 2016.

 

[Font: Atenció Primària de Mallorca]

[Foto: Critina Moreno Mulet]